Slider

Zeď s příspěvky

 

Léčebné centrum Aktin, s.r.o.

Léčebná rehabilitace VRATIMOV a Léčebné centrum AKTIN byly založeny Mgr. Evou Nitkovou jako nestátní zdravotnická zařízení, poskytující klientům nadstandardní terapeutický a osobní přístup v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace. Pokračovatelem v její práci je syn Mgr. Radek Nitka.

Informace

Info

Co vzít k vyšetření?

Ke vstupnímu vyšetření přineste, platný poukaz na vyšetření/ošetření FT nebo K s aktuálním datem a lékařské zprávy týkající se aktuálního zdravotního stavu (problému).

 

Informace pro pacienty

platnost od 11.4.2022

Omlouvání z plánovaných termínů 

  • Omluva z plánovaného termínu je možná telefonicky na tel. 733 700 004, nejpozději 1 pracovní den předem, maximálně do 10:00 hod.!
  • V případě neomluvené nebo pozdě omluvené absence, terapie (masáž) propadá a nebude nahrazena!
  • Při opakované absenci může být rehabilitace ukončena.

Platnost předplacených služeb

  • Platnost permanentek na služby je 6 měsíců od data zakoupení!

Aktualizace ceníku služeb

  • Platnost od 11.4.2022

UŽIVATELSKÝ OBSAH - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!